Ydelser

Hvad kan I få hjælp og støtte til?


Eksempler på ydelser:

 • Trivselsprocesser
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgerlser (MTU)
 • APV
 • Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen
 • Innovationsprocesser
 • Social Kapital
 • Relationel koordinering
 • Stressforebyggelse
 • Arbejdsglæde
 • Forebyggelse af sygefravær
 • Voldsforebyggelse
 • Forebyggelse af mobning
 • Sundhedsfremme
 • Job & krop
 • Forandringsprocesser og psykisk arbejdsmiljø
 • Procesledelse
 • Strategiudvikling, udvikling af politikker, værdiudvikling og implementering
 • Arbejdspladskultur
 • Nudging
 • Sparring til ledere og arbejdsmiljøorganisation
 • Risikovurdering, arbejdsmiljøgennemgange og audit
 • Prioritering, kan-skal opgaver
 • Definering af virksomhedens kerneopgave
 • Og meget andet.